APS Therapie

Minder pijn, meer energie, sneller herstel

Actiepotentiaal Simulatie (APS)

APS therapie is een revolutionaire therapie, die met behulp van microstroom de lichaamseigen actiepotentiaal nabootst. Actiepotentialen zijn elektrische impulsen, die zich via het zenuwstelsel verplaatsen en die een cruciale rol spelen bij het aansturen van alle biochemische functies in ons lichaam. Hierbij is de optimale communicatie tussen de cellen van groot belang. 

Deze communicatie kan alleen plaatsvinden, als er voldoende elektrische spanning in een cel opgewekt wordt. Deze spanning kan door diverse oorzaken verzwakt worden, met als gevolg dat belangrijke functies niet meer optimaal aangestuurd zullen worden. 


Opmerking: als gevolg van een acute of chronische verstoring zoals respectievelijk ontsteking of artrose, maar ook door het ouder worden, kunnen de actiepotentialen verzwakken. 

APS therapie brengt, met behulp van microstroom, de communicatie processen binnen en tussen de cellen (met als basis de Na+/K+ pomp) weer op gang. Hierdoor worden biochemische reacties in en buiten de cellen geactiveerd met als gevolg, versnelde afvoer van de afvalstoffen, toename in productie van de natuurlijke pijnstillers alsook een sterke toename van de hoeveelheid energie (ATP) in het lichaam. Dit alles merkt U als aantoonbare verbetering van de kwaliteit van uw leven:

Celmembraan potentiaal curve

Minder pijn, meer energie en sneller herstel!