APS Therapie

Minder pijn, meer energie, sneller herstel

Behandelwijze

Voorbereiding
Voordat de eerste afspraak plaatsvindt, vult u een intakeformulier in en een zogenaamde RAND-36 formulier, dat een duidelijk beeld geeft van uw klachten en van uw algehele gezondheid. Deze formulieren dienen ook als basis voor het intakegesprek bij de eerste afspraak. De formulieren zijn onder Downloads te vinden.

Intakegesprek

De therapie begint met een intakegesprek met als doel een duidelijk beeld te krijgen van uw klacht(en), uw algehele gezondheid en de mogelijke contra indicaties. Indien de oorzaak van de klachten niet duidelijk is, is het nodig eerst door een arts gediagnostiseerd te worden, dit om mogelijke contra-indicaties uit te sluiten. Als er geen contra-indicaties zijn, zal bij de eerste afspraak tevens met behandelen gestart worden.

Behandeling

In de meeste gevallen zullen er in de eerste 2 weken 5 à 6 behandelingen gepland worden, die nodig zijn om het herstelproces goed op gang te brengen. Vervolgens zal de frequentie van behandelen stapsgewijs terug gebracht worden.


  • Door middel van (kleef)elektroden, volgens bepaalde patronen op het lichaam aangebracht, worden APS impulsen naar de getraumatiseerde gebieden overgebracht. 
  • Zo wordt er de aandacht op de lokale verstoring gevestigd en worden er verscheidene biochemische processen aangezet tot het herstel en pijnstilling.
  • Door de behandeling komen er afvalstoffen vrij, die door het lichaam afgevoerd moeten worden. Het drinken van voldoende water is dan ook van groot belang. Als richtlijn wordt 1,5 liter water op de dag van behandeling voorgeschreven.
  • APS behandeling is volkomen pijnloos en veilig. Het bestaat meestal uit 4 verschillende behandel patronen van ieder 8 minuten.

Resultaten

Uit onderzoek is gebleken, dat meer dan 80% van de mensen reeds na een beperkt aantal (6-10) behandelingen pijnverlichting voelt of zelfs klachtenvrij is. APS therapie is dus bewezen middel die de kwaliteit van het leven aanmerkelijk kan verbeteren. Het tempo van herstel hangt af van de aandoening, conditie en leeftijd van de persoon. Mensen met een chronische ziekte zullen als ze structureel behandeld worden een verbeterde kwaliteit van leven ervaren, vandaar dat er voor langere tijd een behandelplan opgesteld zal worden.