APS Therapie

Minder pijn, meer energie, sneller herstel

Contra indicaties en bijwerkingen

Door gebruik van microstroom, is APS therapie een zeer veilige manier van behandelen. Om risico’s uit te sluiten, wordt APS Therapie echter niet toegepast bij:

  • Kanker patiënten
  • Personen die lijden aan epilepsie       (tenzij met toestemming van behandelend arts)
  • Personen met een electronische implantaat, zoals pacemaker

Het is van belang dat tijdens het intakegesprek mogelijke contra-indicaties in beeld worden gebracht. Bij twijfel over de oorzaak van de pijnklachten zal er eerst behandelend arts geraadpleegd moeten worden.